www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

MEDLEMMERNE

Medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 2018-2022

Område- og foreningsrepræsentanter i lokaludvalget er valgt af lokale foreninger og brugerbestyrelser den 1. marts 2018. De politiske repræsentanter er udpeget af deres partier. Næste gang der er valg til lokaludvalget er et suppleringsvalg i 2020.

Valgområde

Navn

Forening

Sport og Fritid Christoffer Rosenkrands Bellahøj 21st Barking
  Sheikh Saleem Mohammad Copenhagen Cricket Club
Børn og Unge Cæcilie Ryhl Olsson Rollespilsfabrikken
  Julie Svenson Knudsen Irisvej Vejlaug
Kultur Mikkel Houman Musichouse Brønshøj
  Kirsten Vibeke Møller Kunstnerklubben
Byudvikling, handel, trafik og Miljø Pernille Høholt-Larsen Tingbjerg Pensionistcenter
  Tahira Ashraf Handelsforeningen
Social, integration, ældre og trossamfund Mette Basbøll Tingbjerg Kirke
  Sabah Qarasnane Tingbjerg Eves Univers
  Pernille Utzon-Frank Mosefundet
Bolig  Michael Søren Hoff HF Birkevang
  Søren Axel Cloos Brønshøj Parcel Forening
  Rasmus Jensen Toftevang Vejlaug
Socialdemokratiet Jarl Feyling politisk udpeget
Enhedslisten Palle Lolk politisk udpeget
Alternativet Stine Skot politisk udpeget
Socialistisk Folkeparti Hans S. Christensen politisk udpeget
Det Radikale Venstre Ida Jørgensen politisk udpeget
Dansk Folkeparti Tina Sørensen politisk udpeget
Venstre Ernst E. Sørensen politisk udpeget
Konservative Lis Søkvist politisk udpeget
  Ole Vilstrup  

 

Lokaludvalgets formandsskab

   
Hans S. Christensen, formand  
Tlf. : 42945065
E-mail: christensenhanss@gmail.com
   
   
Jarl Feyling, næstformand
Tlf.: 31207775
E-mail: jarlfeyling@gmail.com

 

    
Lokaludvalgets konstituerende møde på EnergiCenter Voldparken den 22. marts 2018
 
De 14 foreningsrepræsentanter, valgmøde på Husum Skole den 1. marts 2018

 

Der er lukket for kommentarer.

X