www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Opgaver
Lokaludvalget er det lokale bindeled og skal høres i spørgsmål, der har særlig betydning for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står også for at lave bydelsplaner for bydelens udvikling i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

Mødeplan  – ( Alle møder starter kl. 18.30. De forgår normalt på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Information om andet tidspunkt eller lokalitet kan findes i dagsordenen, der lægges på hjemmesiden en uge før).

Torsdag den 13. december 2018

Mødeplan 2019

Torsdag den 24. januar 2019 
Torsdag den 21. februar 2019 
Torsdag den 21. marts 2019 
Torsdag den 25. april 2019 
Torsdag den 16. maj 2019 
Torsdag den 20. juni 2019 
Torsdag den 22. august 2019 
Torsdag den 19. september 2019 
Torsdag den 17. oktober 2019 
Torsdag den 21. november 2019 
Torsdag den 12. december 2019

Alle møder starter med ‘Tilhørernes punkt’, hvor alle med noget på hjerte er velkomne til at møde frem og fortælle eller spørge lokaludvalget om noget. Vi glæder os til, at du kommer med stort og småt!

Mere information

Link til dagsordener og beslutningsprotokoller for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Se Lokaludvalgets arbejdsplan for 2019 

Læs om lokaludvalg på Københavns Kommunes hjemmeside

 

Der er lukket for kommentarer.

X