www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

HVEM SKAL HAVE BYDELSPRISEN 2019?

Hvem har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum og Tingbjerg?

Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt område?

Lokaludvalget uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr. Prisen bliver uddelt på Kulturdagen lørdag den 15. juni 2019.

Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:
Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.
Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel.
Udvist mod og nytænkning.

Hvem vil du indstille til vinder af Bydelsprisen? Frem til søndag den 12. maj kl 23.59 kan du indsende dit forslag med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på 📧 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelsprisen afløste i 2015 lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014.

▶️ Her kan du se tidligere års vindere af Kulturprisen og Bydelsprisen. http://bh.hi.ceromedia.dk/kulturpris-20…/

Det spirer i bydelen

I Brønshøj/Husum ser vi, at stadig flere og flere tager ansvar for de udfordringer som klimakrisen og naturkrisen giver os. Til vores arrangementer møder vi mange borgere der er levende interesseret i at være med til at gøre en forskel, hvad enten det drejer sig om interessen for hvordan vi kan invitere naturen ind i vores haver, hvordan vi kan producere gode fødevarer der hvor vi bor, hvordan vi kan skabe ny værdi af brugte ting og hvordan vi færdes i naturen på en måde, der ikke forurener.

I Lokaludvalget har vi en bunden opgave – at arbejde sammen med borgerne om at sætte gang i den grønne omstilling. Med afsæt i årets arbejdsplan vil vi i denne lille pjece fortælle om nogle af vores vigtigste aktiviteter i bydelen.

Til vores mange aktiviteter kan man dels få oplevelser, blive klogere og i hvert fald møde andre lokale borgere med samme interesse som én selv. Hvis du vil have indflydelse på de større politiske tiltag, der sættes i gang omkring miljøet, kan du møde op til høringer og borgermøder og give din mening til kende.
Hvis du har lyst til virkeligt at arbejde med det lokale miljøarbejde er Lokaludvalgets Miljøudvalg åbent for alle.

Mvh Michael Hoff

Formand for Miljøudvalget

 

 

Download publikationen

Natur og Miljø i Brønshøj-Husum

     
     
     

Læs mere

Naturbyens Forårsfest 2019

FESTEN DU BARE MÅ KOMME TIL 🌱🔥🐎

Det er med stor glæde at vi her kan præsentere plakat og program ifm Naturbyens Forårsfest lørdag den 11.maj.

Vi glæder os Læs mere

Nye historier i “2700 Brønshøj”

App’en ”2700 Brønshøj” et lille program til din smartphone, som guider dig rundt i bydelen. Med app’en kan du nemlig høre små historier om bydelens kulturarv – f.eks. Brønshøj Vandtårn, Bellahøjhusene eller Utterslev Mose – og du kan sammensætte oplevelsesruter med forskellige punkter i bydelen.

Lokaludvalget har opdateret app’en “2700 Brønshøj”, så den nu rummer endnu flere fortællinger og en helt ny rute, der fortæller om Bjarne Reuters Brønshøj. 

App’en er gratis og kan downloades gennem App Store og Google Play (ved at søge efter “2700 Brønshøj”). Lokaludvalget håber, at skoleklasser, turister og borgere vil med ud og høre en tur i vores dejlige bydel. 

App’en byder på følgende ruter – hver med en masse fortællinger:

  • Brønshøj-ruten
  • Bellahøj-ruten
  • Utterslev Mose-ruten
  • Tingbjerg-ruten
  • Husumvold-ruten
  • Husum-ruten
  • Bjarne Reuter-ruten
  • Fortællinger fra Mosen

Download fra Appstore

Download fra Google Play

Bliv en del af Brønshøj-Husum borgerpanel

For Lokaludvalget er det vigtigt at høre, hvad borgerne mener og ønsker – og vi vil derfor gerne invitere dig til Brønshøj-Husum Borgerpanel!

Læs mere

X