www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Det spirer i bydelen

I Brønshøj/Husum ser vi, at stadig flere og flere tager ansvar for de udfordringer som klimakrisen og naturkrisen giver os. Til vores arrangementer møder vi mange borgere der er levende interesseret i at være med til at gøre en forskel, hvad enten det drejer sig om interessen for hvordan vi kan invitere naturen ind i vores haver, hvordan vi kan producere gode fødevarer der hvor vi bor, hvordan vi kan skabe ny værdi af brugte ting og hvordan vi færdes i naturen på en måde, der ikke forurener.

I Lokaludvalget har vi en bunden opgave – at arbejde sammen med borgerne om at sætte gang i den grønne omstilling. Med afsæt i årets arbejdsplan vil vi i denne lille pjece fortælle om nogle af vores vigtigste aktiviteter i bydelen.

Til vores mange aktiviteter kan man dels få oplevelser, blive klogere og i hvert fald møde andre lokale borgere med samme interesse som én selv. Hvis du vil have indflydelse på de større politiske tiltag, der sættes i gang omkring miljøet, kan du møde op til høringer og borgermøder og give din mening til kende.
Hvis du har lyst til virkeligt at arbejde med det lokale miljøarbejde er Lokaludvalgets Miljøudvalg åbent for alle.

Mvh Michael Hoff

Formand for Miljøudvalget

 

 

Download publikationen

Natur og Miljø i Brønshøj-Husum

     
     
     

Læs mere

Naturbyens Forårsfest 2019

FESTEN DU BARE MÅ KOMME TIL 🌱🔥🐎

Det er med stor glæde at vi her kan præsentere plakat og program ifm Naturbyens Forårsfest lørdag den 11.maj.

Vi glæder os Læs mere

GUIDEN ER KOMMET

Årets bydelsguide sætter særligt fokus på bydelens folkeskoler og biblioteker. Der bliver også sat spot på trygheden i bydelen og Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum. Og så tager vi en status på de mange udviklingsprojekter som Lokaludvalget er engageret i. Find også et kort med vandreruter og attraktioner og andre nyttige informationer.

Fik du ikke bydelsguiden i din postkasse i starten af året, kan du finde den på bydelens biblioteker og eller på Lokaludvalgets sekretariat, Kobbelvænget 56.

Bydelsguiden_2019_106x297_FINAL_LOW

Stormøde om UM – lukket for tilmeld.

Kom til stormøde om Utterslev Mose og vær med til at pege på hvilke indsatser du synes er vigtigst at tage fat på. Læs mere

Undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel om Copenhagen Historic Grand Prix

I weekenden d. 4. – 5. august 2018 blev der for 6. gang afholdt Copenhagen Historic Grand Prix. Copenhagen Historic Grand Prix er et motorløb for historiske racerbiler på en afspærret bane rundt om Bellahøj Marken den første weekend i august.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg gennemførte i perioden 8. august til 28. august en undersøgelse om beboerne i bydelens holdning til og oplevelse af løbet. Formålet med undersøgelsen var, at give lokaludvalget et oplyst grundlag til at tage stilling til det videre arbejde med problemstillingen.

Lokaludvalget diskuterer undersøgelsens resultater og deres videre arbejde med dem på deres møde 20. september. Se dagsordenspunktet her. 

Og se undersøgelsens resultater her.

Naturbyen – det næste ryk

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i tæt samarbejde med EnergiCenter Voldparken udarbejdet en præsentation af Naturbyen. 

Naturbyen kalder vi visionen om en helt ny form for bynaturcenter, der skal vokse frem lige der, hvor Vestvolden møder Utterslev Mose og Tingbjerg grænser op til Husum og Brønshøj. Helt præcis på den matrikel, som i dag huser EnergiCenter Voldparken.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at Naturbyen skal være kendt som et sted, der emmer af aktiviteter og oplevelser. Et sted der inspirerer og engagerer de der kommer til Naturbyen fra nær og fjern. Et sted der ikke alene er tiltrækkende på skoleklasser og oplevelsessøgende gæster, men også et sted, der giver interesserede mulighed for at eksperimentere og skabe værksteder, projekter og aktiviteter med og for hinanden. Vi ønsker at skabe Naturbyen i fællesskab. Naturbyen skal være et gøre-sted.

Vi vil skabe et sted der giver mulighed for et meningsfuldt arbejdsliv og virksomt medborgerskab. Energicenteret bygger på en ide om frivillighed og et rummeligt arbejdsliv Ved at udvikle den socialøkonomiske virksomhed skal der skabes grønne arbejdspladser til unge der har brug for en håndsrækning. Hertil vil vi bevidst og systematisk arbejde med at skabe en robust frivillighedskultur omkring opbygningen af Naturbyen. Læs mere her

 

 

 

 

MOSETRÆF 2019

Årets Mosetræf i Utterslev Mose afholdes søndag den 25. august. 

Mere information følger

Mosetræffet har været afholdt i Utterslev Mose siden 2004. Arrangementet er finansieret af de to lokaludvalg og alle aktiviteter er gratis at deltage i.

 

 

 

 

 

 

Koordinater

Teltpladsen: 55.717598, 12.516157  Googlemaps link

Streyf: 55.718498, 12.524660  Googlemaps link

Højmosen: 55.723607, 12.516900 Googlemaps link

Mosehuset: 55.713506, 12.504514  Googlemaps link

 

Naturbyen – er noget vi bygger sammen

Gennem en årrække har Brønshøj – Husum Lokaludvalg stået i spidsen for at få skabt et naturcenter på EnergiCenter Voldparken.  Det startede som en idé om at give de to store naturområder Vestvolden og Utterslev Mose et sted, der i kraft af sine tilbud kan inspirere skolebørn og familier til at udforske områderne. Idéen om et kombineret naturcenter og naturskole lever videre, men inden for det sidste års tid er gruppen omkring Naturbyen blevet meget mere opmærksomme på, at det handler om at skabe et sted, der giver plads til at iværksættere, ildsjæle, foreninger og professionelle kan skabe en mangfoldighed af værkstedsaktiviteter.

Ifølge medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg Michael Hoff handler det i høj grad om at give Naturbyens indbyggere og besøgende en aktiv mulighed for at deltage i udformningen af bæredygtige løsninger på tidens sociale og miljømæssige udfordringer. Ifølge Michael Hoff mangler der et sted som Naturbyen, der henvender sig til alle de børn og voksne, der drømmer om et sted, hvor man med egne hænder og i fællesskab kan formgive, lære og dygtiggøre sig. –

Naturbyen er ikke noget, der kommer dumpende fra den ene dag til den anden, men netop en lille by af værksteder, laboratorier, vækstrum og dyrehold, der gradvist skal vokse frem, siger Mads Kolte-Olsen, der er leder af den spejdergruppe, som holder til på EnergiCenter Voldparken. Mads fortæller, at arbejdet med Naturbyen nu er på vej ind i en ny fase, hvor der skal skabes et aktivitetsstrøg mellem Vestvolden og Kobbelvænget. – Håbet er at Københavns Kommune og fonde vil være med til at igangsætte et flerårigt forløb der skal gøre os alle sammen klogere på hvilke aktiviteter og faciliteter, der er interesse for, slutter Mads Kolte-Olsen.

http://www.e-pages.dk/bronshojhusumavis/93/

 

 

Fæstningskanalen skal oprenses

Arbejdet med at oprense Fæstningskanalen skulle være påbegyndt den 27.november 2017, men er blevet forsinket tre måneder. Så nu forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at oprensningen kan påbegyndes den 26 februar.  Læs mere

Borgermøde om røg fra brændeovne

Knap 70 borgere og repræsentanter for interessegrupper var mødt op for at blive klogere på røg fra brændeovne, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdte borgermøde på EnergiCenter Voldparken.

OPLÆG & LINKS

Henrik B. Jensens  (Skorstensfejermester)

Korrekt fyring, nye brændeovne og optimale skorstensforhold reducerer forureningen

Kåre Press Kristensen (Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd)

 Forurening fra brændeovne – hvad viser de lokale målinger

Livingflames

Gratis Energitjek ved Better Home

 

Brønshøj-Husum Avis artikler:

http://http://bha.dk/2018/01/fuldt-hus-til-borgermoede/

http://bha.dk/2018/01/forurening-af-indeklima-fra-braendeovne/

http://bha.dk/2018/01/udeforurening-fra-braendeovne/

 

 

X